VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI

“SMK GERIK MASYHUR GEMILANG,MEMBINA INSAN TERBILANG”

MISI

Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:

  1. Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus
  2. Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang.
  3. Sahsiah yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.
  4. Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.