Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris adalah bahasa dominan di negara barat serperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Canada dan sebagainya. Bahasa Inggeris juga dahulunya bahasa rasmi bagi nergara-negara yang lain di bawah pemerintahan British. Kini bahasa inggeris menjadi bahasa dominan yang digunakan oleh kebanyakan negara.

Ahli Jawatankuasa :

  • PN. ZATIL AKMAR BINTI HASSAN

 254 total views,  2 views today