Sains & Matematik

Maksud Sains

Sains ialah pengumpulan maklumat dengan malakukan kajiaan yang tertentu untuk mendapatkan satu maklumat dalam kajiaan tersebut. Ia telah membantu kita dalam menyelesaikan pelbagai pertayaan seperti mankaji badan manusia untuk membuat vaksin, bagai mana tumbuhan hidup tanpa makanan dan sebagainya.

Maksud Matematik

Matematik ialah sesuatu bidang yang mankaji sesuatu ruang, jumlah dan bentuk. Ia untuk membantu kita mengetahui ruang atau jumlah sesuatu objek dengan tepat malah membantu para sainstis untuk menyelesaikan sesuatu masalah seperti berapa jumlah minyak yang diperlukan untuk roket berlepas ke ankasa.

 186 total views,  2 views today