Badan Uniform

Satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahilan dan mempunyai dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi. Badan Beruniform di sekolah merupakan salah satu pasukan yang WAJIB disertai oleh murid-murid sekolah. Ini berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 menyatakan mengenai peryataan murid-murid dalam aktivity kokurikulum.

 152 total views,  1 views today